ASÕP
Asendusõpetajate vahendamise programm

MTÜ ASÕP on haridusalgatus, mille eesmärk on pakkuda Tallinna ja Harjumaa üldhariduskoolidele koolitundide asendamise teenust kiiresti ning kvaliteetselt…sest IGA TUND LOEB!