Esitage sooviavaldus asendusõpetaja leidmiseks:

Kes töötavad meie asendusõpetajatena?

Asendusõpetajateks värbame, valime ja koolitame kõrgharidusega inimesi, kellel on tugev motivatsioon töötada haridusvaldkonnas ning head suhtlemis- ja esinemisoskused. Need inimesed on kas õppinud/töötanud õpetajana, töötanud noortega või omavad varasemat inimeste ja suuremate protsesside juhtimise kogemust.

Kui palju meie teenus maksab ja kuidas toimub maksmine?

Teenustasu on 19,90 €  iga asendustunni eest, kui ei ole kokku lepitud teisiti. ASÕP esitab järgneva kalendrikuu 5. kuupäevaks koolile arve eelneval kalendrikuul toimunud asendustundide kohta.

Teenustasu sisaldab:

  1. Õpetaja töötasu 
  2. ASÕP vahendustasu, mis sisaldab raamatupidamist, asendusõpetajatega töölepingute sõlmimist, koolitust, värbamist, valikut ja vahendustööd.

Kuidas toimub teenuse osutamine?

ASÕP ja kool sõlmivad omavahel tähtajatu koostöölepingu, mille alusel toimub asendusõpetajate vahendamine. Kui koolil on vaja asendusõpetajat, siis teavitatakse ASÕP-i kodulehel oleva Telli asendusõpetaja sooviavalduse kaudu, mille alusel otsib ASÕP sobiliku  profiiliga asendusõpetaja.

Kuidas asendusõpetajat vastu võtta?

Kui oleme Teile asendusõpetaja leidnud, viime teid omavahel kokku ning palume Teil asendusõpetajaga ühendust võtta. Teie kooli tulev asendusõpetaja vajab üldjuhul järgnevat infot:

  • Milline on täpne tunniplaan ja millises ruumis tundide andmine toimub?
  • Millised on tegevõpetaja ootused asendamist vajavale tunnile? Kas tunni sisu on juba ette valmistatud (sellisel juhul ligipääs infole) või vajab ette valmistamist?
  • Logistiline info – kooli aadress, sissepääs, parkimine jmt.
  • Kes on koolipoolne kontaktisik? – kes tuleb hommikul vastu ja juhatab klassi juurde ning kelle poole saab pöörduda ka täiendavate küsimuste ja muredega.