Hakka asendusõpetajaks!

Otsime oma asendusõpetajate sekka inimesi, kel on tugev motivatsioon töötada haridusvaldkonnas ning head suhtlemis- ja esinemisoskused.

Loe täpsemalt kriteeriumite kohta ning esita avaldus siin:

Kuidas on asendustunnid tasustatud ja kuidas vormistatakse töösuhe?

Kõik asendustunnid on tasustatud. ASÕP sõlmib asendusõpetajaga tähtajatu käsunduslepingu. Töötasu on 12 € bruto ühe asendustunni eest.

Kuidas asendustunde ette valmistada?

See sõltub konkreetsest pakkumisest. Üldiselt on tegevõpetaja tunnid juba tervenisti või osaliselt ette valmistatud ja neid materjale jagatakse asendusõpetajaga. Samas võib juhtuda (eriti pikemaajalise asenduse puhul), et kool ootab Sinult ka tundide ettevalmistust. Sellisel juhul on väga oluline õpetaja/kooliga suhelda, et teada saada, kui kaugel on õpilased õppekava läbimisel ning mis võiks olla asendustundide eesmärk/teema.

Omalt poolt pakub ASÕP meeskond asendusõpetajatele ka abistavaid koolitusi, mis annavad teadmised ja oskused väga heaks tunni planeerimiseks ja läbiviimiseks.

Mida peaksin teadma enne asendama minemist?

Enne asendustundide toimumist tuleb kooliga kokku leppida asendustundide arv, õppeaine(d) ja toimumise aeg ning loomulikult ootused tunnile. Seda selleks, et vältida hilisemaid arusaamatusi.

Lisaks on oluline saada järgnev info:

  • Milline on täpne tunniplaan ja millises ruumis tundide andmine toimub?
  • Millised on tegevõpetaja ootused asendamist vajavale tunnile? Kas tunni sisu on juba ette valmistatud (sellisel juhul ligipääs infole) või vajab ette valmistamist?
  • Logistiline info – kooli aadress, sissepääs, parkimine jmt.
  • Kes on koolipoolne kontaktisik? – kes tuleb hommikul vastu ja juhatab klassi juurde ning kelle poole saab pöörduda ka täiendavate küsimuste ja muredega.